EGIPAT!!


u
 

 

 


 faraoni
 ...i opet faraoni

 

 

        Amenemhet I, osnivač XII egipatske dinastije, vladao pedeset godina. Poduzimao vojne pohode u Nubiju, podignuo utvrde na sjeveroistočnim granicama Egipta, imao plaćeničku vojsku. Premjestio prijestolnicu u okolicu Memfisa i podignuo Amonov hram u Tebi.

           Amenemhet III, egipatski faraon iz XII dinastije vladao od 1438. pr. kr. do 1797. pr. kr. U Faiyumu, na lijevoj obali Nila, dao izgraditi rezervoar, kojim se reguliralo navodnjavanje okolice Memfisa i Donjeg Egipta.

        Amenofis I, egipatski faraon iz XVIII dinastije, vladao od 1527. pr. kr. do 1506. pr. kr. Reorganizirao državu, koju je njegov otac Amasis I, oslobodio od Hiksa, stvorio jaku vojsku, pokorio Nubiju, izagnao Libijce iz Gornjeg Egipta i poduzeo pohod u Siriju.

          Amenofis II, egipatski faraon iz XVIII dinastije, vladao od 1438. pr. kr. do 1412. pr. kr. Na početku svog vladanja ugušio ustanak u Siriji.  

        Amenofis III, egipatski faraon iz XVIII dinastije, vladao od 1402. pr. kr. do 1364. pr.kr. Njegovo vladanje označuje mirno i konstruktivno razdoblje egipatske povijesti. U to vrijeme podignuti su najljepši egipatski hramovi.

        Amenofis IV, egipatski faraon iz XVIII dinastije, vladao od 1364. pr. kr. do 1347. pr. kr. Da bi uništio moć svećenika tebanskog boga Amona, izvršio religijsku reformu i za vrhovno božanstvo proglasio Atona, zatvorio hramove drugih bogova, svoje ime promijenio u Ehnaton («onaj koji se sviđa Atonu»), a prijestolnicu premjestio u novoosnovani grad Ahetaton («Atonov horizont» danas ruševine kod Tell el Amarne). Zauzet unutrašnjim reformama, nije se mogao baviti az. krajevima svoje države, koji su se upadom Hetita, počeli odvajat od Egipta. Nakon smrti Amenofisa IV ponovno je uspostavljen kult boga Amona.

     Hatšepsut prva egipatska vladarica vladala je od 1490. pr kr. do 1468. pr. kr. Kći Tutmosisa III najprije je regentkinja, a onda samostalna vladarica, sve dok nije bila svrgnuta. Njezin hram nalazio se u Deir-el-Bahrijur. Za njezina vladanja organizirana je velika trgovačka ekspedicija u zemlju Punt (možda obala današnje Somalije).

        Tutankhamon egipatski vladar XVIII dinastije; vladao od 1347. pr. kr. do 1339. pr. kr. Monoteističku vjersku reformu koju je proveo njegov tast Amenofis IV morao je uinuti pod pritiskom svećenstva. Za njegova vladanja prijestolnicom opet postaje Teba. Tutankhamonovu grobnicu u Dolini kraljeva kod Luxora otkrio je engleski egiptolog Howard Carter 1922. Bila je za razliku od drugih faraonskih grobnica gotovo netaknuta od pljačkaša; zbog toga je golemo njeno značenje za poznavanje materijalne kulture Egipta XIV st. Uklesana je u stijeni. Iz hodnika se ulazi u predsoblje, a iz njega u dvoranu sa sarkofagom, oslikanu zidnim slikama s tematikom posmrtnog kulta. Uz tu dvoranu nalaze se dvije prostorije za grobne priloge. Faraonova mumija bila je iskićena bogatim nakitom i imala je zlatnu masku na licu. Pored nakita, u grobnici je pronađen golem broj drugih vrijednih nalaza (alabastrene posude, plastika, ležaljke, stoice, škrinje itd.)

         Kleopatra VII, egipatska kraljica iz dinastije Ptolomejevića; r. 69. pr.kr. u. 30. pr. kr. Vladala od 51. pr.kr. Počela je vladati kao suvladar svoga brata i muža Ptolomeja XIII, koji je međutim kasnije sam zavladao. Julije Cezar, pobijedivši Ptolomeja, Vratio je Kleopatri prijestolje. Ona se nato udala za svoga drugog brata Ptolomeja XIV, kome je prepustila vladanje, jer je u međuvremenu postala ljubavnica Cezarova koji ju je odveo u Rim od 46. pr. kr. do 44. pr. kr. Kada se vratila u Egipat dala je ubiti Ptolomeja da bi za suvladara uzela Cezariona sina Cezarova. Kasnije je bila ljubavnica Marka Antonija. U bitki protiv Oktavijana bila je na strani Marka Antonija ali kaa je vidjelan da gubi bitku vratila se u Egipat. Za njom je otišao i Antonije ali kada je stigao rekli su mu da se ubila i onda si je oduzeo život. Kada je Oktavijan stigao u Egipat Kleopatra ga je pokušala zavesti ali nije uspjela. Rekla je slugama da joj u krevet stave otrovnu zmiju da je usmrti jer bi je inače Oktavijan u Rimu prikazao kao ratni plijen. Kasnije je Egipat postao rimska provincija .

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rani dinastijski period

 • Dinastija 0
 •  scorpion
 •  Narmer

 

 • Dinastija 1
 •  Hor-Aha
 •  Djer
 •  Djet
 •  Den
 •  Anedjib
 •  Semerkhet
 •  Qa'a

 

 •  Dinastija 2
 •  Hotepsekhemwy
 •  Raneb
 •  Nynetjer
 •  Seth-peribsen
 •  Khasekhemwy

Staro kraljevstvo

 • Dinastija 3
 • Sanakhte
 • Djoser
 • Sekhemkhet
 • Khaba
 • Huni

 

 • Dinastija 4
 • Snefru
 • Khufu
 • Djedefre
 • Khafre
 • Menkaure
 • Shepseskaf

 

 • Dinastija 5
 • Userkaf
 • Sahure
 • Neferirkare
 • Shepseskare
 • Neferefre
 • Niuserre
 • Menkauhor
 • Djedkare
 • Unas

 

 • Dinastija 6
 • Teti
 • Pepi I
 • Merenre
 • Pepi II

The First Intermediate Period

 • Dinastija 7/8
 • Wadjkare
 • Qakare Iby

 

 • Dinastije 9/10
 • Meryibre Khety
 • Merykare
 • Kanrferre
 • Nebkaure Akhtoy

Srednje kraljevstvo

 • Dinastija 11
 • Intef I
 • Intef II
 • Intef III
 • Mentuhotep I
 • Mentuhotep II
 • Mentuhotep III

 

 • Dinastija 12
 • Amenemhet I
 • Senusret I
 • Amenemhet II
 • Senusret II
 • Senusret III
 • Amenemhet III
 • Amenemhet IV
 • Queen Sobeknerfu

The Second Intermediate Period

 • Dinastija 13
 • Wegaf
 • Ameny Intef IV
 • Hor
 • Sobekhotep II
 • Khendjer
 • Sobekhotep III
 • Neferhotep I
 • Sobekhotep IV
 • Ay
 • Neferhotep II

 

 • Dinastija 14
 • Nehesy

 

 • Dinastija 15
 • Sheshi
 • Yakubber
 • Khyan
 • Apepi I
 • Apepi II

 

 • Dinastija 16
 • Anather
 • Yakobaam

 

 • Dinastija 17
 • Sobekemsaf I
 • Sobekemsaf II
 • Intef VII
 • Tao I
 • Tao II
 • Kamose

Novo kraljevstvo

 • Dinastija 18
 • Ahmose I
 • Amenhotep I
 • Tuthmosis I
 • Tuthmosis II
 • Tuthmosis III
 • Queen Hatshepsut
 • Amenhotep II
 • Tuthmosis IV
 • Amenhotep III
 • Amenhotep IV/Akhenaten
 • Smenkhkare
 • Tutankhamun
 • Ay
 • Horemheb

 

 • Dinastija 19
 • Ramesses I
 • Seti I
 • Ramesses II
 • Merneptah
 • Amenmesses
 • Seti II
 • Siptah
 • Queen Twosret

 

 • Dinastija 20
 • Setnakhte
 • Ramesses III
 • Ramesses IV
 • Ramesses V
 • Ramesses VI
 • Ramesses VII
 • Ramesses VIII
 • Ramesses IX
 • Ramesses X
 • Ramesses XI

The Third Intermediate Period

 • Veliki svećenici  (Thebes)
 • Herihor
 • Piankh
 • Pinedjem I
 • Masaherta
 • Menkheperre
 • Smendes II
 • Pinedjem II
 • Psusennes III

 

 • Dinastija 21 (Tanis)
 • Smendes I
 • Amenemnisu
 • Psusennes I
 • Amenemope
 • Osorkon the elder
 • Siamun
 • Psusennes II

 

 • Dinastija 22
 • Sheshonq I
 • Osorkon I
 • Sheshonq II
 • Takelot I
 • Osorkon II
 • Takelot II
 • Sheshonq III
 • Pamai
 • Sheshonq V
 • Osorkon IV
 • Harsiese

 

 • Dinastija 23
 • Pedibastet
 • Sheshonq IV
 • Osorkon III
 • Takelot III
 • Rudamon
 • Iuput
 • Nimlot
 • Peftjauabastet

 

 • Dinastija 24
 • Tefnakht
 • Bakenrenef

 

 • Dinastija 25
 • Piankhi
 • Shabaka
 • Shebitku
 • Taharqa
 • Tanutamun

 

 • Dinastija 26
 • Psamtik I
 • Nekau
 • Psamtik II
 • Wahibre
 • Ahmose II
 • Psamtik III

Kasni period

 • Dinastija  27
 • Cambyses II
 • Darius I
 • Xerxes
 • Artaxerxes I
 • Darius II
 • Artaxerxes II

 

 • Dinastija 28
 • Amyrtaeus

 

 • Dinastija 29
 • Nefaarud I
 • Hakor

 

 • Dinastija 30
 • Nakhtnebef
 • Djedhor
 • Naktenabo

 

 • Dinastija 31
 • Artaxerxes III
 • Arses
 • Darius III

Grčko-rimski period

 • Makedonski kraljevi
 • Alexander the Great (Alexander III)
 • Philip Arrhidaeus
 • Alexander IV

 

 • Dinastija Ptolomejevića
 • Ptolemy I
 • Ptolemy II
 • Ptolemy III
 • Ptolemy IV
 • Ptolemy V
 • Ptolemy VI
 • Ptolemy VII
 • Ptolemy VIII
 • Ptolemy IX
 • Ptolemy X
 • Ptolemy XI
 • Ptolemy XII
 • Queen Bernice IV
 • Queen Cleopatra VII
 • Ptolemy XV
  

 

 
- pomocni izbornik  -
 pomocni izbornik 
 
- Za najmlade -
igre i ostale stvarcice!

Ako ste zaljubljenik u egipatsku civilizaciju, zasto nebi odigrali i neku igru s tematikom egipta? klikni tu                   >>

 

a ako volite strategije, onda vam preporucujem igricu Pharaoh izdavaca Sierre. Igra vas uvodi u svijet Egipta i vi ste faraon i vladate zemljom.                   >>

 
- stara povijest -
stara povijest egipatske civilizacije
 Ako vas zanima nesto o staroj povijesti drevnoga egipta klikni tu   >>

 

 

 
- Ratovi  -
Kratki sadrzaj ratova 
 Za kratki opis mnogobrojnih ratova u staroj egipatskoj civilizaciji.   >>


 
- Programi -
Korisni programi
> Internet Explorer 5.5
> Netscape 6.2
> Winzip
> Mcafee virusscan
> Gozilla
> Winamp
> Real player
> Acrobat reader
> ICQ 2000
> Cuteftp
> ACDSee 4.0

 

 

 
                                               DOBRODOSLI NA STRANICU!!
hijeroglifi   
Egipatske drevne igre
Ovdje cemo vas upoznati nesto o hijeroglifima. Hijeroglifi su staro egipatsko pismo kojima su se sluzili vise od 2500 godina.   >>  

 

 

Ako se osjecate djetetom ili ako to jeste, igrajte neke jednostavne egipatske igre! i to besplatno 
>>
faraoni
Slike
Faraoni, vladari u egiptu, za one koji neznaju nek odu ovdje.   >> 

 

 

Za ljubitelje dobrih slika egipatske tematike.    >>  
Ratovi
Webmasterz
Za kratki opis mnogobrojnih ratova u staroj egipatskoj civilizaciji.   >>

 

 

Tko je radio ovu stranicu? Zbog cega? Kako? Sve te informacije mozete pronaci tu.   >>
 
 GLAVNI IZBORNIK
Takoder posjetite

| http://www.1.c.4mg.com |

 
 
- treći izbornik -
treći izbornik
            - Slika mjeseca -
 

 

                    -Slika dana -
          

      

                 >>

 

 
- Kultura -
ponešto o egipatskoj kulturi

klikni tu.       >>   

 

 

 
- Zagrobni život -
Piramide, mumije, i ostale stvari

 Zanima li vas nesto o egipatskom nacinu zivota? Ili smrti? klikni ovdje.   >>  

 

 

 

 

- made by  :: Luka Caric :: Hrvoje Ropus :: Ivan Marcinko :: 2002 -